wyszukiwanie zaawansowane
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsze postanowienia stanowią politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Dom z natury Piotr Solich z siedzibą przy ul. Parkowej 26, 71-220 Bezrzecze. Firma otrzymała numer REGON: 320618146 i numer NIP: 8511906450.

Niniejsza polityka prywatności zawiera:
1. Dane osobowe
2. Rodzaje i cele wykorzystania danych
3. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
4. Zmiany polityki prywatności
5. Dodatkowe informacje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową prowadzoną przez sprzedającego.
Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego.
Kupującym - należy przez to rozumieć osobę składającą zamówienie.
Towarach - należy przez to rozumieć oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym produkty budowlane i wykończeniowe wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

 

§1 Dane osobowe

  1. Sklep Dom z natury dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.dom-z-natury.com.pl ułatwiał każdemu kupującemu przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

§2 Rodzaje i cel wykorzystania danych

  1. Dane osobowe podane na serwisach należących do sklepu internetowego przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep internetowy nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.
  2. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do sklepu internetowego wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.
  3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości sklep internetowy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych sklepu internetowego
  4. Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do sklepu internetowego i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez sklep internetowy nie podlegają polityce prywatności.

§3 Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

  1. Sklep internetowy zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Kupujący ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@dom-z-natury.com.pl
  3. Sklep internetowy stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

§4 Zmiany polityki prywatności

  1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do sklepu internetowego obowiązuje aktualna polityką prywatności. O zmianach polityki prywatności sklep internetowy będzie informować na stronach serwisu.

§5 Dodatkowe informacje

  1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności sklep internetowy prosi o kontakt na adres sklep@dom-z-natury.com.pl

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl